Adresa prevádzky : Trstínska cesta 9, 91701 Trnava

Tel. č.: 0910910924 (ak hneď  nezdvihneme nebojte sa, zavoláme naspäť hneď ako to bude možné)

E-mail: info@lulusbakery.sk

Web: www.lulusbakery.sk

Otvárcie hodiny: 

pondelok – piatok 8:00 – 16:00

sobota: 9:00 – 10:00

Osobné kozultácie:

podľa telefonického/ mailového dohovoru

Sme vo dvore oproti Gurmánovi, alebo Mikone. Veľká modrá brána, za ktorou sú hneď dolu doprava schodíky do Lulus bakery. Priamo pred vchodom máte k dispozícii aj vyhradené parkovacie miesta.

Objednávky vám odovzdáme v našom výdajnom okne, je umiestené od hlavnej cesty (presne oproti rybárskym potrebám) a môžete si zaparkovať rovno pred ním.

Lulus s.r.o.

Sídlo s.r.o. : T. Tekela 26 , 91701 Trnava

ICO: 47970707

DIC: 2024163845

IC DPH: SK2024163845

OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č.35157/T